Ngôn ngữ

Phải ''cẩn ngôn'' khi giao tiếp

Khổng Tử quả đã am hiểu ý nghĩa thâm sâu của cẩn ngôn, nên mới nói: “Vô đa ngôn: Đa ngôn đại bại”. Bạn nên đọc lời vàng ngọc đó. Bạn nên cân, như người ta câ...
Xem thêm

Bỏ các thói xấu để hoàn thiện kỹ năng giao tiếp

Mỗi người chúng ta có một mớ thói xấu, và ai cũng biết rằng thay đổi các thói xấu này nói dễ hơn làm. Đương nhiên là chúng ta luôn luôn có các cách để bỏ thó...
Xem thêm
0931141319