Ngôn ngữ

Tôi biết 20 năm nữa… bạn sẽ hối tiếc điều gì!

Tôi đã trải qua rất nhiều điều không may trong cuộc sống và giờ ở lứa tuổi gần đất xa trời, tôi cũng như bao người khác lại ước gì. Và tôi biết những bạn trẻ...
Xem thêm
0931141319