Ngôn ngữ

Hãy tạo động lực cho bản thân

Hy vọng là khát vọng của con người hướng đến một mục tiêu nào đó và tin tưởng rằng mục tiêu ấy nhất định sẽ đạt được. Con người thường chủ động phản ứng dựa....
Xem thêm

12 phương cách đánh thức “động lực” trong bạn

1. Hãy nhìn về phía trước, đừng ngoái lại đằng sau:
Xem thêm
0931141319