Ngôn ngữ

TIỀN

Tiền vẫy gọi người theo lũ lượt,
vòng rồi kẻ trước người sau.
Như bao chính khách, anh hào,
Nước nhà mấy lượt lao đao vì tiền.
Sông luân chuyển nước truyền đều khắp.
Đà vinh quang hấp tấp được đâu?
Tiền do mình tạo dãi dầu,
Ra bài luận đạo ngõ hầu tường tri.
Nhỏ hay lớn có gì quan trọng?
Giọt nước nào cũng giống nhau thôi,
Như con trăm trứng cùng phôi,
bao nhiêu loại nổi trôi cũng cà.
Phê phán mãi tiếng Gà gọi sáng,
Phin chức năng gạn đục lắng trong.
Tiền đề kiến tạo đã xong,
Đời sang trang mới bão dông cận kề.
Gắn kết lại tìm về nguồn cội,
Chặt cho lìa đôi ngã vấn vương.
Tiền đời hết sức bình thường,
Duyên đời cũng vậy đoạn trường phải qua.
Tiền sinh sự đa mang phiền não,
Căn nguyên từ lòng bảo người tham.
Tiền đâu có bảo mình ham?
Kiếp người ngu muội phải cam ngục tù.
Tiền dăm thứ tùy ta tự chọn,
Hiền Hữu đành gói gọn lời khuyên.
Tiền đời, tiền kiếp, tiền duyên…
Nhân nào qủa ấy khít liền bên nhau.

N-H-H

 

Tiền vô như nước sông Đà,
Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin.
Tiền đời gắn chặt tiền duyên,
Tiền căn, tiền kiếp, tiền hiền, tiền nhân.

********

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

0931141319