Ngôn ngữ

Điều khoản sử dụng

Đây là thông tin nhập liệu mẫu. Quý khách vui lòng xoá các thông tin bên dưới và thay đổi nội dung phù hợp với doanh nghiệp.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Các điều khoản và điều kiện sau đây tạo thành một thỏa thuận giữa bạn và VBI Group (sau đây tùy vào từng trường hợp mà có thể được gọi là “VBI Group”, "Website” hoặc "chúng tôi"). Bằng việc sử dụng Website và/hoặc đăng ký với chúng tôi, bạn biểu thị rõ ràng rằng bạn đã đồng ý với những ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này, bao gồm cả việc bạn bằng lòng tiết lộ những thông tin như được quy định trong CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ của chúng tôi, mà chính sách đó được xem như mặc nhiên kết hợp trong chính sách này bằng việc được tham khảo tới tại mục này, và bạn đồng ý tuân thủ pháp luật, được quy định và giải thích bởi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (sau đây gọi là “Việt Nam"). Xin lưu ý rằng chúng tôi cung cấp Website theo trình trạng "như nó đang là" vào lúc bạn đang truy cập và sử dụng, và không có bất kỳ bảo đảm nào về tình trạng Website sẽ tương tự như vậy nếu bạn truy cập và sử dụng vào một thời điểm khác. Nếu bạn đang sử dụng Website thay mặt cho một cá nhân hoặc tổ chức nào khác hơn là chính mình, bạn cam kết rằng bạn được ủy quyền hợp pháp bởi cá nhân hoặc tổ chức đó để chấp nhận những ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này.

Ngoài ra, bạn hiểu rằng các phương pháp cụ thể, tính năng và dịch vụ được cung cấp trên Website có ​​thể được thay đổi, cải tiến, loại bỏ hoặc điều chỉnh vào bất cứ lúc nào bởi chúng tôi theo toàn quyền quyết định của chúng tôi và không cần có bất kỳ thông báo nào trước cho bạn. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào, bạn vui lòng đừng sử dụng Website.

A. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG:

Chúng tôi có ​​đầy đủ quyền để công bố/xuất bản công khai các tư vấn miễn phí của các Chuyên gia cho khách hàng mà những tư vấn này được thực hiện thông qua Website. Việc công bố có thể thực hiện tại VBI Group hoặc dưới bất kỳ hình thức nào nhằm chia sẻ kiến thức pháp lý này ra bên ngoài xã hội theo các phương thức hoặc hình thức được luật pháp Việt Nam cho phép. Tuy nhiên, không có bất kỳ thông tin chi tiết nào liên quan đến nhân thân người dùng sẽ được hiển thị. Trong trường hợp bạn muốn bất kỳ câu hỏi nào của mình và câu trả lời tương ứng của Chuyên gia cho câu hỏi đó không được công bố/xuất bản công khai, xin vui lòng sử dụng bất kỳ lựa chọn dịch vụ hoặc tính năng khác, ví dụ, tư vấn với VBI Group qua email, tư vấn với VBI Group qua điện thoại, hoặc gặp mặt trực tiếp Chuyên gia của VBI Group.

Tất cả các tài liệu và thông tin trên Website được cung cấp chỉ nhằm cho mục đích thông tin, và có thể không phản ánh sự thay đổi của luật pháp Việt Nam qua các thời điểm khác nhau hoặc sự khác biệt trong quy định luật pháp của các nước khác nhau. Các tài liệu và thông tin trên Website không nhất thiết phản ánh quan điểm của Chuyên gia hoặc các tổ chức hành nghề Chuyên gia, các đối tác, các khách hàng hoặc các chi nhánh của họ. Thông tin trên Website không được bảo đảm là hoàn toàn chính xác, hoàn chỉnh hoặc đã được cập nhật.

B. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ:

 1. Sử dụng Website

Tất cả người dùng phải từ đủ 18 tuổi trở lên. Nếu người dùng chưa đủ 18 tuổi thì cha/mẹ hoặc người giám hộ phải trực tiếp chấp thuận CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này và có những hướng dẫn cần thiết và đầy đủ cho người dùng về các dịch vụ được cung cấp trên Website này.

Người dùng cam kết cung cấp các thông tin trung thực và chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với cam kết này. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải tiến hành bất kỳ hành động gì để xác thực bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi người dùng, cho dù là liên quan đến nội dung, tính chính xác hay bất kỳ tính chất nào khác liên quan đến thông tin đó. Với ý định cung cấp các dịch vụ tốt nhất có thể, chúng tôi có thể yêu cầu bạn chia sẻ thêm thông tin khi cần thiết.

Việc sử dụng dịch vụ trên Website yêu cầu phải có hiểu biết cơ bản đối với Internet, các dịch vụ thanh toán liên quan và các thực hành cần thiết để đảm bảo an ninh mạng. Người dùng được kỳ vọng là ​​sẽ có các kỹ năng và kiến ​​thức sử dụng internet cần thiết để tận dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Website.

 1. Website hoạt động như thế nào?

Nếu bạn chọn để gửi Câu hỏi miễn phí trên Website, bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào; tuy nhiên, câu hỏi miễn phí có thể cần có một khoảng thời gian để được trả lời bởi Chuyên gia, Luật sư. Ngoài ra, bất kỳ câu trả lời bạn nhận được từ Chuyên gia để giải đáp Câu hỏi miễn phí sẽ không cấu thành bất kỳ mối quan hệ Chuyên gia - khách hàng nào và sẽ được hiển thị công khai và có thể được xem bởi tất cả người dùng.

Bạn không thể chọn Chuyên gia để đặt Câu hỏi miễn phí. Các Chuyên gia có thể chọn trả lời hoặc không trả lời Câu hỏi miễn phí của bạn mà không nhất thiết phải nêu lý do cho việc không trả lời đó. Các Chuyên gia trên Website cũng có thể không có thời gian trống do có quá nhiều Câu hỏi miễn phí được gửi đến và chờ được trả lời. Trong những trường hợp sau 48 giờ mà Câu hỏi miễn phí của bạn không được các Chuyên gia trả lời như vậy, bạn sẽ được thông báo qua email và/hoặc điện thoại (mà bạn đã để lại thông tin trên Website) từ chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này có thể gây ra, và đề nghị bạn thử Câu hỏi miễn phí sau đó một thời gian hợp lý, hay bạn có thể lựa chọn dịch vụ trả tiền (đặt câu hỏi với Chuyên gia qua email, đặt lịch tư vấn với Chuyên gia qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp Chuyên gia) mà trong đó bạn có thể chọn Chuyên gia mà bạn mong muốn trả lời câu hỏi hay vụ việc pháp lý của bạn.

 1. Phạm vi dịch vụ

VBI Group cung cấp dịch vụ thông qua Website không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự kiện y tế, luật pháp hoặc tài chính hoặc bất kỳ hệ quả nào liên quan đến dịch vụ được thực hiện thông qua việc sử dụng Website.

 1. Hồ sơ của người dùng tại VBI Group

Hồ sơ VBI Group của bạn được tạo ra để lưu trữ trực tuyến hồ sơ tư vấn và thông tin liên quan đến các vấn đề/câu hỏi của bạn.

Bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình tư vấn qua website, điện thoại, video hoặc tư vấn trực tiếp đều sẽ được lưu vào Hồ sơ VBI Group. Việc bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi các thông tin chính xác, định kỳ xem xét lại và cập nhật thông tin khi cần thiết sẽ giúp chúng tôi phục vụ bạn với tất cả kiến thức của mình một cách tốt nhất.

VBI Group bảo lưu quyền duy trì, xóa bỏ hoặc tiêu hủy tất cả các thông tin trao đổi và tài liệu được đăng tải lên VBI Group theo các chính sách nội bộ về lưu trữ và/hoặc hủy bỏ hồ sơ của mình.

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua email để xem xét các thông tin bạn đã cung cấp trong Hồ sơ VBI Group hoặc các tư vấn trực tuyến. Hãy chắc chắn rằng bạn đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email, số điện thoại hợp lệ và cập nhật chúng khi cần thiết.

Để biết thêm chi tiết về việc sử dụng thông tin của bạn, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi. 

 1. Cách thức trao đổi, liên lạc bổ sung

VBI Group có thể gửi cho bạn các bản tin và thông tin về các chủ đề liên quan hoặc các tin nhắn mang tính chăm sóc, khuyến cáo có các thông tin về dịch vụ, các liên kết đến website khác và các câu hỏi chi tiết liên quan đến Hồ sơ VBI Group của bạn. Ngoài ra, VBI Group còn có các dịch vụ thông tin tự động, cung cấp cho bạn thông tin các dịch vụ một cách bao quát và chi tiết.

Các nội dung trao đổi cũng như các tài liệu này sẽ không toàn diện và đầy đủ toàn bộ các thông tin cần thiết liên quan đến vấn đề của bạn mà chỉ nhằm mục đích định hướng và cung cấp thông tin một cách khái quát. Do đó, bạn không nên chỉ dựa vào chúng để đưa ra những đánh giá hoặc phân tích đối với vấn đề cụ thể của mình một cách trực tiếp hoặc gián tiếp mà không cần đến các dịch vụ của VBI Group.     

Các thông tin trong quá trình trao đổi được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và VBI Group có thể hoặc không phải là tác giả của chúng. Do đó, chúng tôi cũng không đảm bảo nội dung hoặc thông tin của các tài liệu này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ điều gì bên ngoài VBI Group. Trong hiện tại hoặc tương lai, các nội dung và dịch vụ có thể liên kết bạn đến các website hoặc thông tin, phần mềm, dữ liệu hoặc các nội dung khác trong hoặc bên ngoài phạm vi Internet. Các website và nội dung này không phải của VBI Group, và các thông tin này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. VBI Group không kiểm soát, xác nhận hoặc đánh giá nội dung của những website này cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

 1. Bảo vệ các thông tin độc quyền

Bạn đồng ý rằng dịch vụ, bao gồm tất cả các phần mềm và thông tin, kể cả ấn phẩm điện tử và xuất bản, có chứa các bí mật kinh doanh và các tài sản sở hữu trí tuệ khác là tài sản thuộc sở hữu của VBI Group. Các tài sản này được bảo vệ bởi các quy định pháp luật về quyền tác giả, nhãn hiệu, quyền sở hữu trí tuệ khác và sẽ chỉ được sử dụng hoặc truy cập theo các quy định của Chính sách này.

Bạn đồng ý rằng sẽ không lưu trữ, sao chép, chỉnh sửa, cho thuê, cho mượn, bán, phân phát, chuyển giao, truyền tải, trưng bày, nghiên cứu đảo ngược, nghiên cứu kết hợp hoặc thực hiện các hành vi khác để tìm ra mã lập trình hoặc mã nguồn bất kỳ được sử dụng trong hoặc cùng với Dịch vụ. Bạn cũng sẽ không được phép chuyển giao bất kỳ quyền nào của dịch vụ (bao gồm các quyền liên quan đến phần mềm, thiết kế và nội dung), tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc khai thác một phần hoặc toàn bộ giá trị thương mại của dịch vụ. Bạn đồng ý rằng những hành vi vi phạm của bạn hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức khác về bí mật thương mại và/hoặc các tài sản trí tuệ khác hoặc các điều khoản nêu trong Chính sách này sẽ bị truy tố theo quy định pháp luật Việt Nam. Quyền quyết định cuối cùng về việc Người dùng có vi phạm chính sách hay không sẽ chỉ thuộc về VBI Group.

Ngoại trừ các hồ sơ vụ việc của bạn, VBI Group bảo lưu tất cả các quyền và lợi ích liên quan đến VBI Group, dịch vụ của VBI Group và tất cả các nội dung, sản phẩm, hồ sơ, phần mềm hoặc tài liệu khác trên Website cùng với bất kỳ bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tài sản trí tuệ, quyền sở hữu khác như đã đề cập ở trên.

VBI Group hoan nghênh các nhận xét, góp ý và đề xuất của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn các tin nhắn, lưu ý, phản hồi, hình ảnh, trao đổi, mã điện tử hoặc các phương thức khác. Việc nhận xét, góp ý và đề xuất này được xem là hành vi chuyển nhượng toàn bộ các quyền (sở hữu trí tuệ) từ người dùng sang VBI Group. VBI Group có toàn quyền sử dụng chúng cho các mục đích pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn việc nhân bản, sao chép, tiết lộ, công bố, phân phát và các hành động tương tự khác mà không phải trả tiền cho Người dùng.

Trừ trường hợp quy định tại Điều này, không có bất cứ quyền hoặc bản quyền nào liên quan đến các quyền về nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác được công nhận theo quy định của Chính sách này. Tất cả các quyền không được VBI Group công nhận theo đây sẽ được dành riêng cho VBI Group cũng như các bên nhượng quyền và nhà cung cấp thông tin, dịch vụ của VBI Group.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cho rằng thông tin trên Website vi phạm quyền tác giả của bạn. Nếu bạn cho rằng bất kỳ tài liệu nào được truy cập trên hoặc từ VBI Group vi phạm quyền tác giả của bạn, bạn có thể yêu cầu xóa bỏ các tài liệu này.

Không có bất cứ thành phần nào trong Website, bao gồm hình ảnh minh họa, biểu tượng có sẵn trên Website được phép sao chép, sao chụp, nhân bản, dịch thuật hoặc lưu truyền trên bất kỳ phương tiện truyền thông điện tử hoặc dạng thức máy tính nào, dù là một phần hoặc toàn bộ mà chưa được sự đồng ý của VBI Group.

Quyền truy cập, sử dụng Website và các dịch vụ của Website còn phải tuân theo các quy định về hạn chế và cấm sử dụng như sau:

Người dùng không được phép (1) sao chép, in ấn (trừ trường hợp được cho phép theo đoạn 8 nêu trên), tái bản, trưng bày, truyền tải, phân phát, bán, cho thuê, cho mượn dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào đối với một phần hoặc toàn bộ Website, hoặc bất kỳ thông tin, tài liệu nào được truy xuất từ Website; (2) sử dụng Website hoặc bất kỳ tài liệu nào của Website để phát triển hoặc cấu thành một phần của hệ thống lưu trữ và trích xuất thông tin, cơ sở dữ liệu, cơ sở thông tin hoặc nguồn thông tin tương tự (bằng bất kỳ phương tiện đang tồn tại hoặc sẽ được phát triển trong tương lai), dùng cho mục đích phân phối thương mại như bán, cấp quyền, cho thuê, đăng ký mua hoặc bất kỳ hoạt động khác; (3) tạo các bộ sưu tập hoặc tác phẩm phái sinh của Website hoặc bất kỳ tư liệu khác từ Website; (4) sử dụng Website hoặc bất kỳ tài liệu nào từ Website gây xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của VBI Group hoặc bên thứ ba; (5) loại bỏ, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo hoặc điều khoản sử dụng nào trên Website; (6) chia sẻ bất kỳ nội dung nào của Website thông qua hệ thống chia sẻ, dịch vụ, Internet hoặc bất kỳ công nghệ đang tồn tại hoặc sẽ được phát triển trong tương lai mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của VBI Group; (7) loại bỏ, vô hiệu hóa, ngăn chặn hoặc thay đổi bất kỳ chức năng hoặc diện mạo của Website (8) dùng kỹ thuật phân tách hoặc đảo ngược bất kỳ phần mềm của Website hoặc sử dụng phần mềm giám sát hoặc phần mềm tìm kiếm để xác định cấu trúc Website; (9) sử dụng bất kỳ quy trình tự động hoặc thủ công để thu thập thông tin từ Website; (10) sử dụng Website với mục đích thu thập thông tin hoặc gửi (a) thư rác; (b) email có sử dụng tên hoặc nhãn hiệu của VBI Group, bao gồm các email có tiêu đề không hợp lệ/giả mạo, tên miền không hợp lệ/không tồn tại hoặc các cách thức gây nhầm lẫn khác; và (c) các cuộc gọi điện thoại hoặc fax mà người nhận không mong muốn; (11) sử dụng Website theo cách thức vi phạm các quy định pháp luật về gửi email, cuộc gọi điện thoại và fax mà người nhận không mong muốn; và (12) xuất các dữ liệu từ Website hoặc bất kỳ phần mềm có sẵn hoặc thông qua Website trái với quy định pháp luật.

 1. Quy tắc ứng xử và sự riêng tư

Không nên sử dụng các tư liệu của VBI Group để mạo danh người khác hoặc giả mạo việc ủy quyền để thay mặt người khác hoặc thay mặt VBI Group. Cần xác định chính xác người gửi tin nhắn đến VBI Group. Người dùng không nên thay đổi thuộc tính nguồn gốc các thư điện tử trong khi đăng tải bất kỳ thông tin nào.

VBI Group không chấp nhận việc gửi hàng loạt email hoặc đăng tải các tin tức không được yêu cầu, các mánh lới/thư rác/gian lận trong tiếp thị quảng cáo hoặc các hành vi bất hợp pháp khác. Người dùng không được xâm phạm đến các quyền của người khác, gửi thư rác, phổ biến các phầm mềm máy tính độc hại, nhận diện giả mạo, truy cập bất hợp pháp, vi phạm quyền về nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. Ngoài ra, Người dùng còn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến việc truyền tải dữ liệu phần mềm và các tài liệu khác qua Internet.

Người dùng bảo đảm không thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định nêu trong Chính sách này. Tài khoản sẽ bị chấm dứt nếu Người dùng vi phạm các quy định nêu trên.

Người dùng không được làm giảm tính bảo mật hoặc toàn vẹn của hệ thống máy tính hoặc hệ thống mạng của VBI Group, của các đối tác hoặc những người được truy cập hệ thống. Ngoài ra, Người dùng cũng không được truy cập bất hợp pháp các hệ thống này. VBI Group bảo lưu quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản nào không tuân thủ các quy định tại Chính sách này.

 1. Miễn trừ trách nhiệm

Bạn hiểu rằng rủi ro khi sử dụng các dịch vụ của VBI Group chỉ thuộc duy nhất trách nhiệm của bạn và rằng bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh liên quan. Chúng tôi không có trách nhiệm kiểm soát việc đăng hoặc nội dung của các tin đăng xuất hiện trên VBI Group do bên thứ ba hoặc người dùng khác thực hiện. VBI Group và các đơn vị trực thuộc của chúng tôi theo đây được miễn trừ toàn bộ sự đại diện hoặc đảm bảo, dù là rõ ràng hay ngụ ý, theo pháp định hoặc quy định khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bảo đảm khả năng sử dụng, sự phù hợp, quyền sở hữu, sự không vi phạm và không chịu trách nhiệm với sự tấn công của các loại vi rút máy tính.      

Nội dung của bên thứ ba có thể xuất hiện trên Website hoặc có thể truy cập từ các đường dẫn (links) từ Website. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ đối với bất kỳ lỗi, sai sót về pháp lý, phỉ báng, thiếu sót, gian dối, tục tĩu, khiêu dâm hoặc thô tục .v.v trong các tuyên bố, ý kiến, đại diện hoặc bất kỳ hình thức nào khác có trong nội dung của bên thứ ba hoặc xuất hiện khi bạn truy cập các đường dẫn (links) trên Website. Bạn hiểu rằng các thông tin và ý kiến của bên thứ ba chỉ đại diện cho suy nghĩ của họ và không được xác nhận bởi chúng tôi cũng như không phản ánh quan điểm của chúng tôi.

Website có thể chứa các siêu liên kết đến các website không thuộc sở hữu và kiểm soát bởi chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm, và, trừ khi có ghi chú khác, không có tuyên bố hoặc xác nhận đối với những website này hoặc liên quan đến bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào liên quan đến các website này. Bằng cách hiển thị các siêu liên kết này, chúng tôi không có nghĩa tuyên bố hoặc ngụ ý rằng chúng tôi tài trợ, được liên kết, hoặc được ủy quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, ​​con dấu pháp lý hoặc chính thức, hoặc biểu tượng có bản quyền có thể được phản ánh trong các siêu liên kết đó.

Sự liên lạc hoặc giao dịch kinh doanh hoặc tham gia vào quảng cáo của bạn với các nhà quảng cáo được tìm thấy trên hoặc thông qua Website, bao gồm cả việc thanh toán và cung cấp dịch vụ có liên quan và bất kỳ các điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc đại diện nào khác liên quan đến các giao dịch đó, là hoàn toàn thuộc về bạn và các nhà quảng cáo. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của bất kỳ vấn đề phát sinh từ kết quả của các giao dịch đó hoặc do sự có mặt của các nhà quảng cáo trên Website.

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ Website khỏi sai hỏng của phần cứng và phần mềm. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng những gián đoạn tạm thời trong dịch vụ có thể xảy ra và VBI Group sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ khiếu nại, chi phí, phí, tổn thất hoặc phí tổn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Website. VBI Group không bảo đảm rằng dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, hoặc (các) tính năng và dịch vụ trên Website sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng trong trường hợp xuất hiện lỗi, việc phục hồi dịch vụ hoặc các chức năng trên Website có thể mất thời gian.

Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào và theo từng thời điểm sửa đổi hoặc hủy bỏ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Website (hoặc bất kỳ phần nào của nó) có hoặc không có thông báo trước. Trong trường hợp có thay đổi hoặc gián đoạn, mọi thông tin do bạn và những người khác gửi có thể bị mất. Bạn đồng ý lưu giữ hồ sơ của tất cả các thông tin cung cấp cho chúng tôi và đồng ý rằng tất cả các rủi ro của thông tin gửi cho chúng tôi đều chỉ thuộc duy nhất bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý đối với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ nội dung được duy trì hoặc truyền tải bởi Website, bao gồm nhưng không giới hạn các trao đổi liên lạc. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp tính năng hoặc dịch vụ trên Website.

Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo rằng Website sẽ không có lỗi, không có vi rút hoặc các thành phần độc hại khác, hoặc các khuyết tật sẽ được sửa chữa. Chúng tôi không bảo đảm hoặc đại diện rằng thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Website sẽ được chính xác, kịp thời hoặc đáng tin cậy. Chúng tôi có thể (nhưng không bắt buộc) cải tiến và/hoặc thay đổi các tính năng, chức năng hoặc nội dung của Website bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc khuyết tật nêu trên trong mọi trường hợp.

 1. Miễn trừ trách nhiệm bảo đảm

Bạn hoàn toàn hiểu rõ và đồng ý rằng: rủi ro trong việc sử dụng Website này là duy nhất thuộc về bạn. Tất cả các nội dung và dịch vụ trên Website được cung cấp chỉ trên cơ sở “như thực trạng/như sẵn có”. Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi từ chối tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, những bảo đảm và điều kiện ngụ ý về thương mại, sự hài lòng về chất lượng, sự phù hợp cho một mục đích hoặc sử dụng cụ thể, như là kết quả mà bạn có thể đạt được nhờ sử dụng Website, kết quả mà bạn có thể đạt được nhờ bất kỳ mối quan hệ nào với Chuyên gia, và sự không vi phạm. 

Bất kỳ tài liệu nào được tải về hoặc thu được bằng cách khác thông qua việc sử dụng Website là thực hiện theo ý của bạn và rủi ro sẽ thuộc về bạn; bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đối với hệ thống máy tính của mình hoặc mất dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy.

Không có thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, mà bạn thu được từ chúng tôi hoặc thông qua hoặc từ Website sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào nếu như nó không được nêu rõ trong ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này.

 1. Giới hạn trách nhiệm

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc mang tính răn đe, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất thu nhập, lợi nhuận, uy tín, sử dụng, dữ liệu, mất khoản tiết kiệm dự kiến, hoặc tổn thất vô hình khác (ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó), mà có kết quả từ:

    (i) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Website;

    (ii) chi phí mua sắm hàng hoá và dịch vụ thay thế cho bất kỳ hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ nào mua hoặc thu được từ Website hoặc từ các tin nhắn nhận được hoặc các giao dịch thực hiện thông qua hoặc từ Website;

    (iii) điểm đến không hợp lệ, lỗi truyền tải, hoặc truy cập trái phép hoặc thay đổi dữ liệu truyền tải hoặc dữ liệu của bạn;

    (iv) tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba trên Website;

    (v) bạn không nhận được bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào của bên thứ ba được yêu cầu thông qua Website hoặc,

    (vi) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Website. Không có trường hợp nào chúng tôi phải chịu trách nhiệm với bạn về khoản tiền vượt quá số tiền mà bạn trả cho chúng tôi đối với các dịch vụ được đề cập, nếu có.

 1. Loại trừ và Giới hạn

Một số quy định trong luật pháp ở Việt Nam hoặc quốc gia khác không cho phép loại trừ các bảo đảm nhất định hoặc hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả. Theo đó, một số hạn chế ở các phần nêu trên có thể không áp dụng với bạn.

 1. Bồi thường

Bạn phải bảo vệ, bồi thường, loại trừ và giữ cho VBI Group, các đơn vị thành viên, người lao động của VBI Group không bị tổn hại trước mọi đòi hỏi, nghĩa vụ, yêu cầu bồi thường và chi phí, bao gồm phí Chuyên gia, phí của bên thứ ba liên quan đến hoặc phát sinh theo ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này, các tính năng hoặc dịch vụ được cung cấp trên VBI Group, bao gồm nhưng không giới hạn, vi phạm của bạn hoặc người khác sử dụng VBI Group từ máy tính của bạn, về bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc do vi phạm bất kỳ quy tắc hoặc chính sách hoạt động của chúng tôi liên quan đến (các) tính năng hoặc dịch vụ được cung cấp.

Khi chúng tôi bị đe dọa kiện tụng bởi bên thứ ba, chúng tôi có thể yêu cầu sự đảm bảo bằng văn bản của bạn về cam kết bồi thường cho chúng tôi; việc bạn không cung cấp những đảm bảo này có thể được chúng tôi coi là vi phạm thỏa thuận và có thể dẫn đến việc hủy dịch vụ của bạn với hiệu lực ngay lập tức.

Không có trường hợp nào, kể cả do sơ suất, VBI Group (bao gồm các đơn vị trực thuộc hoặc người lao động của chúng tôi) hoặc bất kỳ ai khác liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc phân phối tính năng hoặc dịch vụ của VBI Group chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng tính năng hoặc dịch vụ của VBI Group, hoặc do lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa tệp, sai sót, khuyết tật, sự chậm trễ trong quá trình hoạt động hoặc truyền tải hoặc bất kỳ sự cố nào trong việc cung cấp tính năng hoặc dịch vụ, dù có liên quan đến thiên nhiên hay không, thất bại truyền thông, trộm cắp, hủy hoại hoặc truy cập trái phép vào hồ sơ, chương trình hoặc dịch vụ của VBI Group. Quy định này sẽ áp dụng cho tất cả nội dung và tính năng, dịch vụ của Website.

Bất kể các điều nêu trên, các biện pháp khắc phục độc quyền của Người dùng đối với mọi thiệt hại, tổn thất và nguyên nhân của hành động, dù có quy định trong hợp đồng, kể cả do sơ suất hoặc bằng cách khác, sẽ không vượt quá tổng số tiền mà Người dùng thanh toán trực tiếp cho VBI Group đối với tính năng hoặc dịch vụ được đề cập. Những hạn chế như vậy sẽ áp dụng đối với trách nhiệm pháp lý của VBI Group, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại gây ra hoặc bị cáo buộc là do sự thất bại của việc thực hiện, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, xóa, khiếm khuyết, sự chậm trễ trong vận hành truyền dẫn, thất bại truyền thông, trộm cắp, hủy hoại hoặc truy cập bất hợp pháp, thay đổi, hoặc sử dụng hồ sơ, cho dù là vi phạm hợp đồng, hành vi xảo trá, sơ suất, hoặc do bất kỳ nguyên nhân khác của hành động.

Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, không có trường hợp nào VBI Group hoặc bất kỳ một trong những đơn vị trực thuộc của mình chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất đặc biệt, trừng phạt, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn đối với thương tích cá nhân, tử vong, mất mát sử dụng, mất lợi nhuận, gián đoạn dịch vụ hoặc mất dữ liệu, cho dù trong bất kỳ hành động nào trong bảo hành, hợp đồng, hành vi vi phạm (bao gồm nhưng không giới hạn ở sự sơ suất hoặc vi phạm cơ bản), hoặc phát sinh từ bất kỳ cách thức nào được kết nối với việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Website hoặc bất kỳ tính năng, dịch vụ nào được cung cấp thông qua Website hoặc bất kỳ tài liệu hoặc thông tin có trong, hoặc được truy cập thông qua, hoặc các sản phẩm mua trên Website, ngay cả khi một đại diện có thẩm quyền của VBI Group được tư vấn về khả năng hoặc tình trạng có thể xảy ra của các hành vi đó. Trong phạm vi nhất định của một số quyền tài phán, bất kỳ hạn chế trách nhiệm pháp lý nào nêu trên cũng có thể bị giới hạn; khi đó những hạn chế trách nhiệm này sẽ không được áp dụng theo quy định của các quyền tài phán.

 1. Bảo vệ của bên thứ ba

Các quy định bồi thường và miễn trừ trách nhiệm nêu trên là cho quyền lợi của VBI Group và các đơn vị trực thuộc. Mỗi cá nhân hoặc tổ chức trực thuộc này đều có quyền khẳng định và tự thay mặt họ thi hành những điều khoản đó trực tiếp đối với bạn.

 1. Quyền tài phán

Chính sách này cấu thành toàn bộ sự hiểu biết của các bên và được các bên đồng ý thực hiện theo quyền tài phán của toà án Việt Nam, được chi phối và hiểu theo luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Bất kỳ tranh chấp nào với VBI Group đều chịu sự xét xử độc quyền của toà án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Bất kỳ yêu cầu tố tụng hoặc bồi thường nào của bạn có liên quan đến VBI Group phải được thực hiện trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày nó phát sinh.

Việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện bất kỳ quyền nào dưới đây, hoặc không khẳng định hoặc thực thi nghiêm ngặt bất kỳ quy định nào của ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này, sẽ không được coi là từ bỏ quyền liên quan, trừ khi việc này được thực hiện bằng văn bản có chữ ký của các bên. Không có sự đơn phương từ bỏ nào được coi là sẽ tiếp tục hoặc vĩnh viễn từ bỏ.

 1. Quyền đối với các tính năng và dịch vụ trên Website

VBI Group có toàn quyền và tùy ý đối với hoạt động của các tính năng và dịch vụ trên Website. Chúng tôi có thể, trong số những quyền khác, rút, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ chức năng hoặc tính năng và dịch vụ trên Website. 

Với việc sử dụng Website, bạn không có được bất kỳ quyền nào đối với Website, trừ quyền giới hạn để sử dụng Website mà có thể bị chấm dứt theo mục này. Chúng tôi cũng có thể tùy ý và bất cứ lúc nào ngừng cung cấp Website, hoặc bất kỳ phần nào của nó, có hoặc không có thông báo. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Website.

 1. Quyền sửa đổi Chính sách

Bạn đồng ý và xác nhận rằng Chính sách này có thể được sửa đổi theo thời gian mà không cần có thông báo và tự chịu trách nhiệm cập nhật theo định kỳ phiên bản mới nhất có trên VBI Group. Bất kỳ sự sửa đổi hoặc thay đổi như vậy sẽ có tính ràng buộc và có hiệu lực ngay khi phát hành Chính sách sửa đổi hoặc thay đổi cho (các) tính năng hoặc dịch vụ trên Website. Trừ khi chúng tôi thông báo bằng cách khác, các điều khoản này sẽ kết hợp và thay thế cho bất kỳ điều khoản nào khác có liên quan.

VBI Group có quyền ngừng cung cấp dịch vụ, hoặc từ chối truy cập đối với bất cứ ai vi phạm các chính sách của chúng tôi hoặc các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây, mà không cần thông báo trước hoặc cảnh báo.

VBI Group có thể tự do chuyển nhượng, phân phối hoặc ủy thác tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Chính sách này và bất kỳ quyền lợi và nghĩa vụ nào nêu dưới đây. Chính sách này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của người thừa kế, người kế quyền và người được ủy quyền của các bên.

 1. Thông báo

VBI Group có thể thông báo cho bạn - người dùng, qua email tới địa chỉ email hoặc bằng tin nhắn qua số điện thoại mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký, hoặc bằng một thông báo chung trên trang web VBI Group. Bạn có thể thông báo cho VBI Group bất cứ lúc nào bằng email đến contact@vbigroup.vn hoặc đường dây nóng: 0931 14 13 19.

 1. Chuyển nhượng

Chúng tôi có thể chuyển nhượng Chính sách này bất kỳ lúc nào cho bất kỳ công ty mẹ, chi nhánh hoặc bất kỳ công ty trực thuộc nào, hoặc như là một phần của việc bán, sáp nhập hoặc chuyển giao công ty chúng tôi cho một thực thể khác. Chúng tôi sẽ đăng thông báo trên Website về bất kỳ thay đổi quyền sở hữu nào để bạn có thể ngừng sử dụng Website nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng Website và các dịch vụ dưới quyền chủ sở hữu mới.

 1. Từ bỏ và tính khả thi của các điều khoản

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Chính sách này sẽ không tạo thành sự khước từ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu có bất kỳ điều khoản nào của Chính sách này bị tòa án có thẩm quyền tuyên bố là không hợp lệ, các bên đồng ý rằng phải nỗ lực để thực hiện ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản đó và các nội dung khác của Chính sách sẽ vẫn có hiệu lực.

 1. Ghi chú về đạo đức của Chuyên gia

Nếu bạn là Chuyên gia tham gia vào bất kỳ khía cạnh nào của Website này, bạn thừa nhận rằng các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp áp dụng cho tất cả các khía cạnh tham gia của bạn và bạn sẽ tuân theo các quy tắc đó. Các quy tắc bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các quy tắc liên quan đến quảng cáo, thu hút khách hàng, hành nghề trái phép và xuyên tạc sự thật. Chúng tôi từ chối tất cả trách nhiệm liên quan đến việc tuân thủ các quy tắc này của bạn.

Các tiêu đề của các mục trong Chính sách này chỉ nhằm mục đích tiện lợi cho việc tham khảo.

 1. Quyền riêng tư

VBI Group nỗ lực hết sức để bảo vệ quyền riêng tư của bạn đối với những thông tin mà bạn không muốn tiết lộ trong các câu hỏi gửi tới VBI Group.

Chúng tôi chỉ yêu cầu và chúng tôi khuyến khích bạn chỉ cung cấp số lượng thông tin nhận dạng cá nhân tối thiểu cần thiết để xử lý câu hỏi khi tham gia Câu Hỏi Miễn Phí và Tư Vấn Tính Phí. Tất cả các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho VBI Group, bao gồm cả địa chỉ email, được ẩn khỏi tất cả những Người dùng khác của VBI Group và không bao giờ được công bố như là một phần của cơ sở dữ liệu công cộng của VBI Group. Chỉ những quản trị viên của VBI Group mới được truy cập thông tin này với mục đích quản trị Website. VBI Group sẽ không tiết lộ thông tin này cho các bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, ngoại trừ các trường hợp sau:

    (i) để tự bảo vệ mình khỏi trách nhiệm pháp lý, hoặc

    (ii) đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc tuân thủ theo pháp luật. Đối với một số thông tin nhất định do bạn cung cấp, như được giải thích dưới đây, sẽ có thể tiết lộ với Chuyên gia khi bạn đã đặt lịch hẹn Tư Vấn Tính Phí.

Cho dù các thông tin khác, chẳng hạn như các nội dung của câu hỏi, được gửi đến VBI Group bởi bạn hay không, cũng sẽ được công bố công khai khác nhau giữa Câu Hỏi Miễn Phí và Tư Vấn Tính Phí:

Câu Hỏi & Trả Lời Miễn Phí:

Sau khi một Câu Hỏi Miễn Phí được trả lời, Câu Hỏi Miễn Phí và câu trả lời có liên quan được tự động đưa lên cơ sở dữ liệu công cộng của VBI Group. Nội dung của các Câu Hỏi Miễn Phí và câu trả lời được hiển thị cho tất cả Người dùng của VBI Group và các Chuyên gia. Vì vậy, Câu Hỏi Miễn Phí và câu trả lời không được bảo mật và không được đặc quyền bằng bất cứ cách nào. Mặc dù nội dung của Câu Hỏi Miễn Phí và câu trả lời có thể được nhìn thấy, tên và thông tin nhận dạng của Người dùng đã gửi Câu Hỏi Miễn Phí sẽ không hiển thị cho tất cả Người dùng khác của VBI Group và các Chuyên gia. Bạn đương nhiên hiểu rằng, vì cơ sở dữ liệu Câu Trả Lời công cộng của VBI Group là công khai, bạn có thể mất một số quyền riêng tư qua việc đăng Câu Hỏi Miễn Phí và các câu trả lời tương ứng. Quan điểm của bạn về sự thật, hoặc cách bạn đặt câu hỏi, cũng có thể tiết lộ suy nghĩ của bạn về một vấn đề mà bạn không muốn người khác biết. Đó là lựa chọn của bạn.

Tư Vấn Tính Phí:

Không giống như Câu Hỏi Miễn Phí, khi một Tư Vấn Tính Phí được đặt hẹn, nội dung của các chi tiết mà bạn chia sẻ trong khi đặt hẹn Tư Vấn Tính Phí được giữ kín và không hiển thị cho bất kỳ Người dùng của VBI Group hoặc các Chuyên gia không liên quan.

Vì các Người dùng đăng ký Tư Vấn Tính Phí sẽ có thể đang tham gia vào một thỏa thuận với Chuyên gia trong một phạm vi nhất định, trước khi Chuyên gia có thể tham gia vào dịch vụ này, Chuyên gia phải xác định rằng không có mâu thuẫn về quyền lợi (ví dụ, mâu thuẫn quyền lợi giữa Người dùng và khách hàng khác hoặc khách hàng cũ của Chuyên gia). Để thực hiện việc này, Chuyên gia phải được cung cấp đầy đủ tên và, nếu được cung cấp, các chi tiết liên lạc của Người dùng. Tương tự như vậy, các quản trị viên của VBI Group sẽ có quyền truy cập vào thông tin này để đảm bảo rằng nó được chuyển tới Chuyên gia một cách chính xác và cho mục đích trả lời câu hỏi của bạn.

Khi đặt dịch vụ Tư Vấn Tính Phí, bạn cho phép VBI Group chuyển thông tin nói trên cho Chuyên gia và cung cấp quyền truy cập thông tin cho các quản trị viên của VBI Group cho mục đích này. Bạn hiểu rằng nếu VBI Group có lý do để tin rằng đã xảy ra sự không tuân thủ các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này, các quản trị viên của VBI Group có thể xem lại các giao tiếp giữa Người dùng và Chuyên gia để xác nhận xem các bên có tuân thủ hay không. Đối với Tư Vấn Tính Phí, VBI Group đồng ý một cách rõ ràng rằng sẽ tôn trọng và bảo vệ bất kỳ thông tin mật của khách hàng hoặc thông tin đặc quyền liên quan đến khách hàng của Chuyên gia có trong thông tin mà bạn chia sẻ khi đặt Tư Vấn Tính Phí và trong ý kiến/câu trả lời của Chuyên gia. Ngoài các trường hợp nêu trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin này cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn ngoại trừ để đáp ứng một quy trình pháp lý hoặc tuân theo pháp luật.

 1. Miễn trừ trách nhiệm đối với các câu hỏi và câu trả lời

VBI Group không xem xét hoặc chấp thuận các câu hỏi, câu trả lời hoặc các bài viết được gửi đến VBI Group. Các quan điểm được trình bày trong các câu hỏi, câu trả lời hoặc các bài viết là quan điểm của Người dùng và Chuyên gia đăng tải và không nhất thiết phản ánh quan điểm của VBI Group.

VBI Group không chịu trách nhiệm về các các câu hỏi, câu trả lời hoặc các bài viết, cũng như không có bất cứ tuyên bố, hứa hẹn hoặc đảm bảo về tính chính xác, phù hợp, thẩm quyền hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin hoặc lời khuyên trong các các câu hỏi hoặc câu trả lời. Bạn tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng các lời khuyên và thông tin được cung cấp.

 1. Quyền sở hữu Nội Dung

Bằng cách gửi Câu Hỏi Miễn Phí cho VBI Group, bạn hiểu và đồng ý rằng câu hỏi của bạn và bất kỳ câu trả lời nào của Chuyên gia sẽ trở thành một phần của cơ sở dữ liệu công cộng của VBI Group và là tài sản duy nhất của VBI Group.

Do đó, đối với tất cả các Câu Hỏi Miễn Phí và bất kỳ câu trả lời nào, bạn đồng ý rằng, dù không có bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn, VBI Group sẽ sở hữu tất cả các quyền đối với các câu hỏi và câu trả lời được gửi đến Website (bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ) và sẽ có quyền không giới hạn để sử dụng, tái sản xuất, chỉnh sửa, sửa đổi, bán, chuyển thể, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, truyền đạt đến công chúng, thực hiện và hiển thị nội dung được gửi đến (toàn bộ hoặc một phần) trên toàn thế giới và/hoặc kết hợp với các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ nào được biết đến hoặc phát triển sau này, cho toàn bộ thời hạn của bất kỳ quyền nào có thể tồn tại.

 1. Sử dụng VBI Group không tạo thành mối quan hệ Chuyên gia - Khách hàng, trừ trường hợp Tư Vấn Tính Phí

Trừ khi bạn tham gia vào một thỏa thuận đặt hẹn Tư Vấn Tính Phí và vào một mối quan hệ Chuyên gia - Khách hàng theo phạm vi giới hạn cụ thể với một Chuyên gia, bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với VBI Group không tạo ra hoặc thành lập mối quan hệ Chuyên gia – Khách hàng giữa bạn với bất kỳ Chuyên gia nào.

Bạn nên nhận biết rằng các mục miễn phí của VBI Group (bao gồm các câu hỏi và câu trả lời có sẵn như cơ sở dữ liệu Câu Hỏi & Trả Lời Miễn Phí của VBI Group và các bài viết được đăng trên Website) được cung cấp cho bạn để giúp bạn hiểu một số quyền hợp pháp của mình. Những tài liệu này không nên xem là lời tư vấn pháp lý và việc đọc và xem xét chúng không phải là sự thay thế cho tư vấn trực tiếp với Chuyên gia về một vấn đề pháp lý cụ thể.

Câu Hỏi Miễn Phí: Không có mối quan hệ Chuyên gia – Khách hàng

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc gửi Câu Hỏi Miễn Phí cho VBI Group hoặc nhận câu trả lời cho Câu Hỏi Miễn Phí được đăng trên VBI Group không bằng bất kỳ cách nào tạo ra hoặc thiết lập mối quan hệ Chuyên gia - Khách hàng giữa bạn với bất kỳ Chuyên gia nào, hoặc giữa bạn với VBI Group. Thông tin và câu trả lời được cung cấp để trả lời các Câu Hỏi Miễn Phí là thông tin pháp lý chung, không phải tư vấn pháp luật, và dựa trên thông tin rất hạn chế của một Câu Hỏi Miễn Phí. Những lời khuyên pháp lý cụ thể chỉ có thể được cung cấp khi có đầy đủ thông tin về tất cả các sự kiện và hoàn cảnh cho tình huống của bạn. Không có trường hợp nào, thông tin thu được trên Website này được sử dụng để đưa ra quyết định về chất lượng đại diện của một Chuyên gia hoặc về tiến trình hợp pháp của một vấn đề pháp lý.

Tư Vấn Tính Phí: Mối quan hệ hạn chế giữa Chuyên gia – Khách hàng

Nếu bạn có bất kỳ quan ngại hoặc lo lắng về việc tham gia vào Thỏa Thuận Đại Diện hoặc Thỏa Thuận Tư Vấn, bạn không nên đặt hẹn Tư Vấn Tính Phí.

 1. Thỏa thuận toàn bộ

Chính sách này cùng với Chính Sách Bảo Mật được coi là một phần của Thỏa Thuận và được kết hợp thành thỏa thuận hoàn chỉnh giữa bạn và VBI Group liên quan đến chủ đề của Thỏa Thuận, đồng thời thay thế cho tất cả các trao đổi bằng miệng hoặc văn bản (nếu có) liên quan đến chủ đề đó.

Chính sách này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày bạn sử dụng Website dưới bất kỳ hình thức nào. Chính sách này và các giấy phép được cấp dưới đây sẽ bị chấm dứt mà không cần thông báo trong trường hợp bạn (hoặc bất kỳ người được ủy quyền sử dụng tài khoản của bạn) không tuân thủ các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này hoặc các quy tắc sử dụng dịch vụ do VBI Group ban hành theo từng thời điểm. Chúng tôi cũng có thể hủy hoặc tạm ngừng đăng ký của bạn vì bất kỳ lý do nào, kể cả việc bạn không hoạt động trong một khoảng thời gian dài, nhưng sẽ cố gắng thông báo cho bạn trước khi hủy hoặc tạm ngừng. Khi có bất kỳ sự chấm dứt nào, bạn sẽ hủy tất cả các bản sao tài liệu của VBI Group mà bạn sở hữu và ngừng mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Website. Khi xảy ra việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này, chúng tôi có thể xóa các thông tin, tập tin và các nội dung có sẵn trước đây cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin do bạn cung cấp. VBI Group sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sự chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Website và/hoặc dịch vụ trên Website.

Các quy định của ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này là riêng biệt và trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào theo đó được xác định là không có giá trị hoặc không thể thi hành được sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thi hành của các điều khoản còn lại, nhưng điều khoản đó sẽ được sửa đổi, nếu có thể hợp lý, trong phạm vi cần thiết để có thể thực thi được.

Việc VBI Group không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này sẽ không tạo thành sự khước từ quyền hoặc quy định đó. Việc không thực hiện của một trong hai bên đối với bất kỳ quyền nào được quy định trong đây sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền nào khác.

Hành động khẳng định của bạn qua việc sử dụng Website này và/hoặc đăng ký vào Website hoặc dịch vụ trên Website tạo thành chữ ký điện tử của bạn đối với ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này, Chính Sách Bảo Mật, những nội dung được coi là một phần của Thỏa Thuận và được kết hợp trong đây, và việc bạn chấp thuận ký các thỏa thuận với chúng tôi bằng hình thức điện tử.

Tôi, Người dùng hoặc Khách hàng

Hiểu các rủi ro và lợi ích của hình thức dịch vụ trực tuyến.

Thừa nhận và đồng ý nhận rủi ro của những hạn chế nêu trên trong việc sử dụng VBI Group. Tôi cũng hiểu và đồng ý rằng không có bảo hành hoặc bảo đảm nào được thực hiện đối với tôi cho bất kỳ sự tư vấn về một vấn đề cụ thể nào cũng như kết quả, giải pháp cho câu hỏi/vấn đề pháp lý của tôi.

Tôi hiểu rằng luật bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân và/hoặc thông tin dịch vụ pháp lý cũng áp dụng cho VBI Group và thông tin của tôi sẽ chỉ được sử dụng theo quy định của ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG và Chính Sách Bảo Mật của VBI Group.

Tôi hiểu rằng việc tư vấn thông qua VBI Group có thể bao gồm cả liên lạc điện tử cho các thông tin cá nhân của tôi với Chuyên gia ở các khu vực khác, kể cả nước ngoài.

Nếu bạn không đồng ý với ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG này hoặc Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Website này.

Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 4 năm 2020.

Chia sẻ:
0931141319